Ταινίες περιθωρίου  καπλαμάΤαινίες περιθωρίου καπλαμά
Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα

Ταινίες περιθωρίου καπλαμά

Description

Ταινίες περιθωρίου καπλαμά  με κόλλα και χωρίς κόλλα.

Διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη και σε πολλούς  καπλαμάδες