Τηλεσκοπικός μηχανισμός συρταριών 45mm βαρέως τύπου πλαϊνής στερέωσης, push open (πατητός) με σταμάτημα σε τυχαίο σημείο MR04 PUSH OPEN

Description

Τηλεσκοπικός μηχανισμός συρταριών 45mm βαρέως τύπου πλαϊνής στερέωσης, pushopen (πατητός) με σταμάτημα σε τυχαίο σημείο MR04 PUSHOPEN

                         Τύπος                   Μήκος

Πλήρως εκτεινόμενος 300mm
Πλήρως εκτεινόμενος 350mm
Πλήρως εκτεινόμενος 400mm
Πλήρως εκτεινόμενος 450mm
Πλήρως εκτεινόμενος 500mm
Πλήρως εκτεινόμενος 550mm
Πλήρως εκτεινόμενος 600mm
Μήκος - Κωδικός: