Εργαλείο διάτρησης συσκευής κλειδώματος μετώπης για μηχανισμό Dynapro

Description

Εργαλείο διάτρησης συσκευής κλειδώματος μετώπης για μηχανισμό Dynapro

 

                            Είδος                                                            Κωδικός    

Εργαλείο διάτρησης συσκευής κλειδώματος μετώπης για Dynapro 102-56-004
Τρυπάνι-οδηγός διάτρησης για προτρύπημα νοβοπανόβιδας Φ3,5mm 102-36-002
Είδος - Κωδικός: