Μηχανισμός Dynapro 70KG, με φρένο, πλήρως εκτεινόμενος για ξύλινο συρτάρι

Description

Μηχανισμός Dynapro 70KG, με φρένο, πλήρως εκτεινόμενος για ξύλινο συρτάρι

                   

                        Μέγεθος                                     Χρώμα           

L: 500mm, 70KG Γαλβανιζέ
L: 550mm, 70KG Γαλβανιζέ
L: 600mm, 70KG Γαλβανιζέ
L: 650mm, 70KG Γαλβανιζέ
Συσκευή 3Dκλειδώματος μετώπης DYNAPROγια ξύλινο συρτάρι  
Οπίσθιος προσαρμογέας 1Dρύθμισης DYNAPROγια ξύλινο συρτάρι (προαιρετική χρήση)  

 

 

Μήκος - Κωδικός:
Κωδικός: