Εσωτερικό συρτάρι Vionaro H:185mm, με φρένο, πλήρως εκτεινόμενο, Λευκό

Περιγραφή

Εσωτερικό συρτάρι VionaroH:185mm, με φρένο, πλήρως εκτεινόμενο, Λευκό

Διατίθεται σε χρώμα WHITE στα  40kg στα εξής μήκη: 350mm , 400mm , 450mm , 500mm.  και  στα  70kg  σε  μήκος  500mm.

 

                       Μέγεθος                               Χρώμα        

H: 185mm xL: 350mm, 40KG Λευκό
H: 185mm xL: 400mm, 40KG Λευκό
H: 185mm xL: 450mm, 40KG Λευκό
H: 185mm xL: 500mm, 40KG Λευκό
H: 185mm xL: 500mm, 70KG Λευκό

 

 

Μήκος - Κωδικός:

Προϊόντα