Εργαλείο διάτρησης πλαϊνού ντουλαπιού για μηχανισμό Nova Pro ScalaΕργαλείο διάτρησης πλαϊνού ντουλαπιού για μηχανισμό Dynapro

Περιγραφή

Εργαλείο διάτρησης πλαϊνού ντουλαπιού για μηχανισμό Dynapro

 

                   Είδος                                                             Κωδικός    

Οδηγός διάτρησης πλαϊνού ντουλαπιού για Dynapro/ προαιρετικά συνδυάζεται με 102-36-002 102-56-003
Τρυπάνι-οδηγός διάτρησης για προτρύπημα νοβοπανόβιδας Φ3,5mm 102-36-002
Κωδικός:

Προϊόντα