Ταινίες περιθωρίου  καπλαμάΤαινίες περιθωρίου καπλαμά
Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στην εικόνα

Ταινίες περιθωρίου καπλαμά

Περιγραφή

Ταινίες περιθωρίου καπλαμά  με κόλλα και χωρίς κόλλα.

Διαθέσιμες σε διάφορα μεγέθη και σε πολλούς  καπλαμάδες

Προϊόντα